tirsdag 23. november 2010

O glade tentamenstid

For et par uker siden måtte jeg steppe inn som kontaktlærer og norsklærer for 8. og 9. trinn på skolen min. I tentamenstiden innebærer norsklærerjobben en god del ekstra. I dag har jeg laget tentamensoppgavene. Det var faktisk veldig spennende og morsomt. Har forsøkt å lage oppgaver som skal treffe de fleste på interesser og oppgavetype, men det er aldri godt å vite. Når det gjelder kriterier, så har jeg tenkt å gi dem disse på forhånd. Jeg tror jeg kommer til å forholde meg til de samme kriteriene som udir har gitt i sin vurderingsveiledning til eksamen i vår. Det er mulig jeg tilpasser de noe. Noen av elevene vil nok ta til seg det som står i kriteriene, mens andre kanskje ikke bryr seg. Jeg tenker at det vil bli lettere for elevene å forstå hvorfor de har fått den karakteren de har dersom de blir gjort kjent med måloppnåelsen i forhold til kriteriene. Dessuten vil det kanskje også gjøre rettingen enklere/mer rettferdig?